Projecten

Projecten

Grootste schaapskooi (turfdak) van Nederland - Weiteveen

In het Bargerveen is bij Weiteveen de grootste schaapskooi van Nederland gebouwd. Het ontwerp is gerealiseerd door DAAD architecten. De schaapskooi zal onderdak gaan bieden aan 1000 – 1500 schapen en 110 runderen. Duurzaamheid wordt in de schaapskooi gewaarborgd doordat gebouwd wordt met lokale materialen. Bovendien zal een deel van het gebouw in de grond, onder een groendak, worden gebouwd, waardoor een natuurlijke koeling wordt bewerkstelligd. Het groene (turf!)-dak wordt gerealiseerd naar het technisch ontwerp van Groendak bv. De bouw van de schaapskooi is onderdeel van het programma Natuurlijk Platteland, van de provincie Drenthe. Doel daarbij is ook om ruimte te maken voor het benutten en beleven van het Drentse platteland. Naast het bedrijfsmatige erfdeel zal daarom ook een publiek erfdeel gebouwd worden, met uitkijktoren, informatieruimte en buitenactiviteitenveld.

4 november 2017

Amsterdamse daktuin, speelveld en terrassen - Amsterdam

Transformatie bedrijfsgebouw naar 160 appartementen. Het voormalig  Business Centre werd  getransformeerd naar een woonbestemming, een appartementencomplex. Deze nieuwe functie vraagt om een herinrichting van het dak op de parking. Circa 1950 m² dak werd door Groendak ingericht met wandelpaden, terrassen, plantenbakken, speel- en fitnessmeubilair en voorzien van kunstgras. Circa 250 meter cortenstalen plantenbakken met perk- en haagbeplantingen worden ook gebruikt als erfscheiding tussen de woningen. De dakinrichting werd geadviseerd, geleverd en aangelegd door Groendak bv. Locatie Nieuwpoortstraat -Amsterdam Project Transformatie Kantoorgebouw door Volker Wessels in opdracht van Eekholt Property.  

4 november 2017

Theater Maitland – Landgoed De Horst - Driebergen

Theater Maitland: een volledig rond gebouw, dat als een schijf uit het maaiveld oprijst, gedeeltelijk verzonken in de aarde van Landgoed de Horst in Driebergen.  Maitland is een theater voor iedereen met allerlei bijeenkomsten tot 278 personen. Van congressen tot theater en muziekvoorstellingen. Het theater is multifunctioneel. Zo kan een groot gedeelte van de tribune ingeklapt worden, beschikt het over een flexibele wand en een buitentribune op het groene dak. Die  tribune is gesitueerd op een hellend sedumdak, wat is aangelegd door Groendak, volgens het technische ontwerp van Groendak. Het theater is een eerbetoon aan Charles Maitland, die aan de basis stond van een bijzondere leeromgeving, gevoed door elementen uit de kunst, cultuur en natuur.

3 mei 2017

Natuurdaken voor zorgcentrum - Nijkerk

Enkele gebouwen van zorgcentrum Zilverschoon zijn gekoppeld door een groot stervormig overkoepelend dak. Op dit dak is een laagopbouw gekozen met hydrodrain en een tonvormige laag daktuinsubstraat tot 35 cm dikte. Het zaadmengsel is gekozen uit streek gebonden beplantingen. Langs de randen is voorzien in betonnen trottoirbanden en een brede grindrand. Randbeeindiging aan de uitlopers met schanskorven. De opbouw en aanleg van dit natuurdak met een specifiek samengesteld weidemengsel werd geadviseerd, geleverd en aangelegd door Groendak bv. De aanleg is gefaseerd uitgevoerd. Locatie: Zilverschoon, Vetkamp te Nijkerk Project: Verpleeghuis Zilverschoon, hoofdaannemer Slokker Bouw bv

4 november 2016

Verkeersdaken en daktuinen op parkeergarages - Frankfurt - Kelsterbach - Duitsland

  Op de parkeergarage’s van meerdere appartementscomplexen zijn door Groendak verkeersdaken aangelegd. Op de dakterrassen van de appartementen zijn zwarte betontegels 50 x 50 cm aangebracht op tegeldragers. De verkeersdaken omvatten in fase 1 circa 820 m² bestratingen voor parkeren, voet– en fietsverkeer. De groenvoorzieningen bestaan uit meerdere gazons, 710 meter ligusterhagen en een zestiental vaste  bomen. Circa 860 m² dakterrastegels op tegeldragers. Circa 650 m² tuin– en terrasbetegeling en 985 m¹ betonbanden gesteld in beton. Engineering, levering en aanleg door Groendak.  

4 november 2016

Kustproject Katwijk – Duindaken - Katwijk aan Zee

  In Katwijk is een Dijk-in-Duin aangelegd om de kuststrook te versterken. Er werd een ondergrondse parkeergarage gebouwd en daarna verdwenen zowel de dijk als de parkeergarage onder een nieuw, breder duin. Het nieuwe duin is ingericht met wandelpaden, bankjes en ander straatmeubilair. De techniek van de onderlagen voor de duinen en duinbeplanting werd geadviseerd, geleverd en aangelegd door Groendak. Met groeimogelijkheden voor helmgras en de aanleg van de definitieve strandopgangen. De helmgrassen werden lokaal in de duinen langs de kust weggehaald (uitgedund) en overgebracht om op de aangelegde onder-lagen verder te groeien. Locatie Boulevard / duinen Katwijk aan Zee Project Kustproject Katwijk, hoofdaannemer Ballast Nedam  

4 november 2015

Balkons en terrassen – Hamburg - Hamburg - Kaltenkirchen - Duitsland

Op de dakterrassen en balkons van het winkel- en appartementscomplex zijn door Groendak groene verkeersdaken en balkons aangelegd. Deze daken omvatten circa 625 m² tegelverhardingen en terrassen, deels gelegd op een splitbed, deels op verstelbare tegeldragers. Aangevuld met de gewenste goten en controleputten. De bijkomende groenvoorzieningen bestaan uit diverse sedumdaken, plantenbakken en afscheidingen. Engineering, levering en aanleg door Groendak. Locatie: Kaltenkirchen Bahnhof, Hamburg, Duitsland.  

4 augustus 2015

Excellent duurzaam bedrijfsgebouw - Scherpenzeel

Met de Verandering realiseerden wij het meest duurzame bedrijfsproject in Midden Nederland. Het project heeft bijzonder hoge GPR-scores (>8 gemiddeld). De Verandering is geengineerd en ontworpen door aan Groendak gelieerde partners. Door het toepassen van isolatie en duurzame technieken worden de gebouwen acht maal zo duurzaam als een gemiddeld bedrijfsgebouw (EPC  0,15). Met een combi van een hoogwaardig aangenaam binnenklimaat en een laag energieverbruik dankzij het ontwerp: oriëntatie op de zon, bouwwerkbegroening, schil-isolatie, aardwarmte, massa en ventilatie en gericht op de natuur. Klimaatadaptatie is een belangrijke opgave die op dit bedrijfsterrein samengaat met behoud van biodiversiteit. Groen, groene gevels en groendaken zorgen voor waterbuffering en afkoelen van de directe omgeving (zgn. stedelijk hitte-eiland). Van het dakhemelwater wordt 50% door evaporatie terug in de atmosfeer gebracht, resterend hemelwater wordt benut als zgn. grijswater. Het oppervlakte water wordt afgevoerd via het open water van de aanwezige vijver met wadi en waar direct mogelijk geïnfiltreerd in de bodem. Een aardgasaansluiting is niet aanwezig > "BENG". Er zijn vogelvriendelijke maatregelen genomen of worden voortgezet voor het behoud van de aanwezige vogelsoorten. Op het huidige terrein zijn nu al talrijke vogelsoorten aanwezig, maar ook eekhoorn, specht, bosuil, egel, vleermuis en vlaamse gaai roeren zich hier. De gebouwen op dit industrieterrein zijn bewust onderdeel van het leefgebied van planten en dieren.  

3 juli 2015