Gezondheid

Groendaken en gezondheid:

Rondvliegende stofdeeltjes worden opgevangen en door de productie van zuurstof wordt de lucht gezuiverd. Het werkt luchtzuiverend voor onzichtbare luchtpollen en stofdeeltjes. Water wordt gezuiverd door de beplanting en daardoor kan het gebruikt worden voor huishoudelijke en industriële doeleinden. Bovendien is het algemeen bekend dat groen rustgevend en stressverlagend werkt.Meer groen zorgt voor een beter leefmilieu.

Opname fijnstof: schonere lucht

Fijnstof in de lucht is een van de grootste gevaren voor de volksgezondheid. Het veroorzaakt hartproblemen en verergert longziektes. Het RIVM heeft berekend dat jaarlijks 18.000 mensen in Nederland voortijdig overlijden door korte termijn blootstelling aan fijnstof.

Elementen in de natuur kunnen fijnstof afvangen, waardoor het fijnstof samen met het regenwater in het riool spoelt. Extensieve groendaken nemen naar schatting 1,5 kilo fijnstof per hectare op. Dit komt min of meer overeen met de vangstcapaciteit van één volwassen boom. Een groendak vangt dus meer fijnstof af dan een glad bitumen dak zonder sedum. Dit komt door de onregelmatige structuur van de oppervlakte. Hoe onregelmatiger, hoe meer fijnstof wordt afgevangen.

In de stad, waar veel uitlaatgassen zijn, is een groendak zeer bevorderlijk voor de luchtkwaliteit en vermindering van het fijnstof in de lucht. Een stijging van 10-20% van het aantal groene daken in een stad zal een wezenlijke bijdrage leveren aan de gezondheid van de inwoners.

Opname CO2

CO2 is een gasvormige stof die voornamelijk ontstaat door de verbranding van fossiele brandstoffen. De laatste eeuw is de hoeveelheid CO2 in de lucht sterk toegenomen. De toename van CO2 wordt gezien als een van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde. Het is algemeen bekend dat planten CO2 absorberen. Helaas is de toename van CO2 niet gelijk opgegaan en gecompenseerd door een gelijkmatig groeiende hoeveelheid bomen en planten. Momenteel is nog niet duidelijk hoeveel CO2 sedum precies kan opnemen, maar door de grote hoeveelheid vetplantjes per m2 is de verwachting dat dit aanzienlijk zal zijn. Door het plaatsen van een groendak, levert u een bijdrage aan het verminderen van CO2 in de lucht en het terugdringen van het opwarmen van de aarde.