Groendak

subsidie

Berichten met zoekwoord ‘subsidie’

Subsidie: groeimiddel voor groendaken.

Groen- of vegetatiedak, Sedumdak, Subsidie-regelingen op 10 November 2013

subsidie op het groene dak

nu ook in Soest!  In veel gemeenten wordt subsidie gegeven voor het groene dak. Die subsidie stimuleert vele bedrijven en particulieren tot het aanleggen van een groendak. In deze tijden van verduurzaming helpen de subsidie regelingen zeker om de groene daken in Nederland te laten groeien in oppervlakten. Niet alleen dakgroen overigens, ook gevelgroen valt vaak onder dezelfde regeling. Het begroenen van een gebouw, dak of gevel vergt een investering die op termijn zeker weer wordt terugverdient. Als indicatie voor de aanleg geldt circa 55 – 60 euro per vierkante meter voor een extensief groendak en 125 euro per vierkante meter voor een intensief groendak of daktuin. Veelal wordt gesubsidieerd tot 50%. Subsidie is bij uitstek hét groeimiddel voor groendaken.

Onderstaand hebben we een overzicht van de plaatsen in Nederland welke mogelijk een subsidie geven direct voor dak- en/of gevelgroen. Korte opsomming: Amsterdam*, Apeldoorn, Alphen aan de Rijn, Almelo, Den Haag, Eindhoven, Groningen, ‘s Hertogenbosch, Leeuwarden, Nieuwegein, Nijmegen, Rotterdam, Soest, Tiel,  Utrecht, Zwijndrecht. Bij de meeste plaatsen hebben we nog een link naar een gemeentelijke website voor aanvullende informatie. Een aantal gemeenten hebben een subsidie-regeling, maar soms uit een “ander potje” als waterbeheer of energiebesparing; navraag moet dan uitsluitsel geven.

Voor ondernemers zijn er ook nog de fiscale regelingen: de Vamil-regeling en de MIA. bouwwerkbegroening, het begroenen van een gebouw, dak of gevel vergt een investering die op termijn zeker weer wordt terugverdient. Als indicatie voor de aanleg moet u denken aan gemiddeld 60 euro per vierkante meter voor een extensief groendak of sedumdak en > 125 euro per vierkante meter voor een intensief groendak of daktuin.

(more…)

Infodag, beurs of bijeenkomst?

Architect: ontwerp & bestek, bouwpartners, Duurzaam, Groen- of vegetatiedak, Groene Energie, isolatie, Sedumdak op 10 July 2013

Groendak.info voor meer informatie over het groene dak.

Groendak geeft graag een goede voorlichting en komt daarvoor op bijeenkomsten van uiteenlopende aard. Soms een presentatie, voorlichting of lezing. Wel steeds op verzoek en voor een redelijke groep mensen. Ook bij u?

  • Met een Vereniging Van Eigenaren heeft u een ledenvergadering waar u informatie wilt geven over groene daken. Groendak kan daarbij een stuk voorlichting geven, gericht met feiten en cijfers of informatief alle vragen beantwoorden.
  • Uw gemeente verzorgt een beurs over “energie en isolatievoorzieningen”. Groendak informeert daarbij over bouwwerkbegroening, doet mee met een informatiestand of kraam. Informeert over “zonnepanelen op het groene dak”.
  • De ecologische wijkvereniging wil alles weten van groene daken en biodiversiteit. Groendak kan een lezing verzorgen over “groene daken en klimaatherstel”.
  • Uw scandinavische reisvereniging wil alles weten van “turfdaken en grasdaken”? Groendak informeert (ook over het “IJslandse torftak”) met een powerpointpresentatie.
  • De tuinvereniging wil met de seniorenclub alles weten van “dak- en gevelbegroening”? Juist: Groendak vertelt…
  • Thermografie en warmtebeelden van uw gebouw? Duurzaam beheren en controleren: Groendak maakt het waar.
  • Heeft u zin om van uw dak een groendak te maken maar weet u niet hoe? Groendak is iets voor u.
  • Gaat u het allemaal zelf doen? Of laat u het doen? Hoe moet het? Wat is er nodig? Groendak laat het horen en zien.

Groendak is er graag bij.

Niet alleen informatie over de verschillende groene mogelijkheden kunt u krijgen maar ook over de aanleg ervan. U kunt kiezen voor scheuten, planten, tegels of kant-en-klare groentapijten. Maar ook met een ecodak of groen bouwconcept kunt u kennismaken. Bouwwerkbegroeners en bouwkundigen zijn te spreken en alle vragen mag u stellen.

Heeft u een bijeenkomst met een redelijke groep of vereniging? U wilt daarbij een duidelijke presentatie of uitleg? In overleg kan Groendak u mogelijk helpen. Vertel wat u wilt en wij geven u het antwoord.

Een duurzame omgeving op de flat.

Duurzaam, Groen- of vegetatiedak, Sedumdak, Subsidie-regelingen op 21 March 2012

 In 2011 gingen de bestuursleden van de Vereniging Van Eigenaren op bezoek op het groene infodak. Dit infodak wordt door de gemeente Rotterdam gebruikt als ‘voorlichtingsdak’. De inlichtingen die zij hier ontvingen én de subsidie-mogelijkheden van de gemeente gaven de doorslag: op de flat moest eigenlijk wel een groendak. Om voor subsidie in aanmerking te komen werd een aanvraag ingediend, voorzien van offertes, tekeningen, redenatie, etc. De commissie heeft deze nodige offertes aangevraagd. Het bestuur heeft vervolgens aan de eigenaren een stem over de plaatsing van een groen dak gevraagd. Gekozen werd voor Groendak. Het groene dak kwam deze maand op Meijenhage in Rotterdam.

In nog geen twee weken tijd werd het grind van het bestaande dak gehaald. De dakbedekking geïnspecteerd. De laagopbouw van het groendak werd gelegd en daktuinsubstraat het dak op gepompt. De sedummixmatten lieten daarna niet lang op zich wachten en werden in een vijftal dagen nauwkeurig gelegd door Groendak; op het bovendak en op de eerste verdieping mooi in het uitzicht van de bewoners. Het groene dak op Meijenhage zal zeker niet het enige dak in de buurt blijven, het is nu al een succes.

Een duurzame VVE: groen dak op de flat.

Duurzaam, Groen- of vegetatiedak, Sedumdak, Subsidie-regelingen op 28 November 2011

Sinds de ALV van mei 2010 heeft de VvE een duurzame commissie, bestaande uit drie eigenaren/bewoners binnen de flat. De commissie informeert en adviseert het bestuur van de VvE over hetduurzamer/milieuvriendelijker maken van de flat. Het bestuur neemt de uiteindelijke besluiten.

Recentelijk kwam de commissie het bericht onder ogen, dat vanuit de gemeente subsidie verleend wordt voor het plaatsen van ‘groene daken’. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet  een aanvraag ingediend worden, voorzien van offertes, tekeningen, redenatie, etc. De commissie heeft deze nodige offertes aangevraagd. Het bestuur heeft vervolgens aan de eigenaren een stem over de plaatsing van een groen dak gevraagd. Gekozen werd voor Groendak. Het groene dak komt deze maand op de Barnsteenlaan in Utrecht.

De resultaten van de stemming over het aanleggen van het Groene Dak :
332 aandelen hebben voor de aanleg van een Groen Dak gestemd.
14 aandelen hebben tegen de aanleg van een Groen Dak gestemd.
97 aandelen hebben geen stem uitgebracht.

3.500.000 m² dak.

Groen- of vegetatiedak, Groendakmaterialen, groengevel, Subsidie-regelingen op 19 August 2011

In totaal is er in Utrecht naar schatting meer dan 3.500.000 m² dak beschikbaar om er een groen dak van te maken. Het beschikbaar oppervlakte voor gevelgroen is nog groter. De overheid wil met  extra subsidiegeld zo’n 6.000 vierkante meter groen dak in Utrecht realiseren.

Naast de extra bijdrage voor dak- en gevelgroen is er ook € 50.000 beschikbaar voor een zogeheten ‘icoonproject’ van dak- of gevelgroen in het Stationsgebied. Kwamen voordien alleen particuliere woningbezitters in aanmerking voor een subsidie, nu kunnen ook woningcorporaties, scholen en verenigingen van eigenaren gebruik maken van de subsidieregeling voor groene daken en gevelgroen. (more…)

Groen laboratorium op dak Herderschêeschool Utrecht.

Architect: ontwerp & bestek, Duurzaam, Groen- of vegetatiedak, Groendakmaterialen, Sedumdak op 24 June 2011

Het nieuwe dak van de Herderschêeschool in Utrecht-Zuilen is landelijk één van de eerste ‘groene’ laboratoria in de buitenlucht. Het is geopend door leerlingen van de school en wethouder duurzaamheid Mirjam de Rijk. De gemeente en provincie gebruiken het dak om verschillende soorten duurzame dakbedekking te onderzoeken. De komende drie jaar meten zij de temperatuur en de hoeveelheid water die het dak kan vasthouden. Doel is de effectiviteit van duurzame daken te bepalen. Het is een gezamenlijk project van de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en de school.

Het 600 m² grote oude dak van de Herderschêeschool was aan vervanging toe. Mede daarom is het geschikt als demonstratie- en onderzoekslocatie. De gemeente legde zeven vegetatiedaken aan (twee van Groendak) en twee daken met olivijn, een CO2-bindend mineraal. Een tiende deel wordt als normaal dak aangelegd en gebruikt als referentie. Voor de vegetatiedaken is mos, sedum, gras en een combinatie ervan gebruikt. Ook wordt geëxperimenteerd met dakdelen die als isolatiedak of waterdak zijn aangelegd. Deze technieken zijn allemaal eenvoudig toepasbaar en enkele kunnen door een particulier zelf aangelegd worden. Bijvoorbeeld het “doe-het-zelf-dak” van Groendak. (more…)

Amsterdam blijft achter . . . .

Duurzaam, Groen- of vegetatiedak, Sedumdak, Subsidie-regelingen op 9 May 2011

Tien procent van de Amsterdammers wil een groen dak. 7% is zelfs van plan om dit jaar nog een groen dak aan te leggen. Het huidige subsidieplafond voor groene daken is echter niet toereikend voor de vraag. Ook stranden vergunningaanvragen voor groene daken nog vaak bij belemmerende regelgeving. De Partij voor de Dieren wil hier verandering in brengen. Groene daken isoleren het huis, ze houden fijnstof vast, slaan CO2 op en houden hemelwater vast. De partij komt daarom deze zomer met een initiatiefvoorstel ter bevordering van groene daken.

Uit onderzoek door O+S in opdracht van de Partij voor de Dieren, blijkt dat 10% van de Amsterdammers een groen dak wil aanleggen. De gemeente stelt dit jaar € 205.000 subsidie beschikbaar voor groene daken. Op basis van een gemiddeld dak betekent dat dat er in 2011 slechts 68 daken vergroend kunnen worden; iets meer dan 4.000 m2. ‘Een lachertje als je het vergelijkt met Rotterdam, een stad die ambieert om jaarlijks 50.000 m2 groen dak aan te leggen’, aldus raadslid Johnas van Lammeren. ‘Zeker gezien het feit dat groene daken zoveel voordelen voor de stad hebben dat ze zichzelf terugbetalen.’

De Partij voor de Dieren keert zich fel tegen de bezuinigingen van PvdA, GroenLinks en VVD op groen in de stad. ‘10% van de Amsterdammers wil een groen dak: dat zijn bijna 78.000 mensen! Amsterdam zou deze animo moeten benutten om de stad klimaatbestendig te maken door het subsidieplafond te verhogen en door soepeler te worden in het verstrekken van vergunningen’, aldus Van Lammeren. In de zomer komt de partij met een voorstel om de vergroening van Amsterdamse daken alsnog een stimulans te geven.

Bron: Nieuws uit Amsterdam

Groene stadsboerderij.

Architect: ontwerp & bestek, Duurzaam, Groen- of vegetatiedak op 25 April 2011

De duurzame stadsboerderij Weizigt in Dordrecht is geopend. De door Abdullsada (ingenieursbureau Drechtsteden ontworpen ‘groene’ boerderij is gemaakt van hergebruikte materialen en hout met een groendak.

Abdullsada heeft in zijn ontwerp een groendak opgenomen om de boerderij in zijn omgeving te laten opgaan. Het gebouw heeft een houten skelet en is voorzien van houten gevelpanelen.  De afwerking van de binnenwanden is gedaan met hergebruikt, onbehandeld multiplex. Het gebouw is goed geïsoleerd en heeft een klimaatzone (de entreehal). Doordat de entreehal richting het zuiden is geplaatst, wordt de hal verwarmd door de zon. De warmte in de entreehal wordt in de winter vastgehouden en als klimaatbuffer gebruikt om de rest van het gebouw warm te houden. (more…)

Een dakbedekking met unieke eigenschappen: EPDM

Architect: ontwerp & bestek, Duurzaam, Groendakmaterialen op 28 March 2011

EPDM is een dakbedekking met unieke eigenschappen, het heeft een uitzonderlijk lange levensduur, vraagt nauwelijks onderhoud, is wortelwerend, UV- en van nature Ozonbestendig. EPDM is worteldoorgroeibestendig en heeft een FLL keur. Het systeem kan als membraan aangelegd worden (minder naadverbindingen tijdens aanleg, dus minder risico op lekkages), overstijgt naar verwachting de levensduur van de vegetatielaag en EPDM is onder de dakbedekkingen de meest milieuvriendelijke keuze. De impact op het milieu is verwaarloosbaar en de Return on Investment aanzienlijk. Redenen waarom Groendak graag EPDM ziet als ondergrond voor groene daken. Indien gewenst kan de complete aanleg ook door Groendak worden uitgevoerd.

Extensieve dakbegroeiing

Extensieve dakbegroeiing is een natuurlijke vegetatievorm die weinig onderhoud vraagt. Denk bijvoorbeeld aan sedumbeplanting, kruiden en bepaalde grassoorten. De bouwhoogte kan daardoor worden beperkt tot ongeveer 8 á 10 cm. Door deze geringe bouwhoogte is ook het gewicht van de dakvegetatie beperkt. Per cm bouwhoogte moet worden gerekend met ongeveer 15 kg/m².  (more…)

Bedrijven krijgen subsidie voor aanleg groendaken

Groen- of vegetatiedak, Sedumdak, Subsidie-regelingen op 12 December 2010

De gemeente Nijmegen gaat nu ook aan woningcorporaties en bedrijven advies geven en subsidie verlenen bij het aanleggen van groendaken. Deze maatregel past in het streven van de gemeente om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. In 2011 wordt voor de subsidieregeling 100.000 euro beschikbaar gesteld. De subsidie bedraagt 50 procent van de kosten die worden gemaakt om een groendak aan te legggen. Groendaken helpen bij het vasthouden van regenwater, zorgen voor verkoeling en isolatie van gebouwen. Ook hebben zij in tegenstelling tot conventionele daken een verkoelend effect op de omgeving, zorgen voor CO²-opvang en vangen fijnstof af. (more…)